Sijoittajan kirjasto

Takaisin kirjaston alkusivulle


Järkevän sijoittamisen perusteet

Kirjoittajat: Nicholas Anderson, Jorma Tuhkanen
Julkaistu: 2004
Osta Järkevän sijoittamisen perusteet Info kirjakaupasta
Miten järkevä ihminen toimii tehdessään sijoituspäätöksiä? Nicholas Anderson ja Jorma Tuhkanen kuvaavat kirjassaan yleisesti hyväksyttyjä sijoitusperiaatteita, jotka ovat järkevän ihmisen ajatusmaailman mukaisia. Kirja johdattaa sijoittajan suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen sijoitustoimintaan, jonka tavoitteena on sijoittajan varallisuuden säilyttäminen ja kasvattaminen hetkellisen voitontavoittelun sijaan. Kirjoittajat ottavat selkeästi kantaa siihen, minkälainen sijoittaminen on kannattavaa ja mikä taas voi ajaa sijoittajan pahimmillaan vararikkoon. Sijoittamisen riskien tunnistaminen ja välttäminen onkin kirjan keskeistä antia. Kirjoittajat esittelevät myös selkeästi kaikki sijoittamisen kannalta olennaiset matemaattiset kaavat, joilla havainnollistetaan mm. tuottolaskentaa ja joita sijoittaja voi hyödyntää sijoitussuunnitelmaa laatiessaan.

Kirja on erinomainen perusteos sijoitustoimintaa harjoittaville tai sitä suunnitteleville yrityksille, yhteisöille ja yksityisille ihmisille.

Nicholas Anderson on englantilaissyntyinen sijoitus- ja rahoitusalan asiantuntija. Hänellä on pitkä kokemus toimimisesta rahoitusalalla ja sijoitusneuvojana.

Jorma Tuhkanen on rahoitusalan konsultti, jolla on pitkä kokemus kotimaisen ja ulkomaisen rahoituksen, rahamarkkina- ja valuuttamarkkinakaupan sekä sijoittamisen esimies- ja asiantuntijatehtävissä.
Lähde: Bookplus


sivun alkuun
$   £   ¥