Sijoittajan kirjasto

Takaisin kirjaston alkusivulle


Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta

Kirjoittajat: Jarmo Leppiniemi, Tapani Kykkänen
Julkaistu: 2005
Osta Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta Info kirjakaupasta
Mistä kirjanpidossa on kysymys? Miten tilinpäätös laaditaan? Kuinka tilinpäätöstä luetaan ja analysoidaan?

Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta valottaa kirjanpidon periaatteita ja niiden välisiä suhteita. Siinä käydään läpi kirjanpidon käsitteitä, tekniikkaa sekä jaksottamisperiaatteita ja sovelletaan niitä käytännön kirjaustapahtumiin. Mukana on konkreettisia esimerkkejä, jotka helpottavat asioiden omaksumista ja yhdistämistä todelliseen yritystoimintaan.

Tilinpäätösinformaatiota tarvitaan erilaisissa päätöksentekotilanteissa. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen lisäksi kirjassa perehdytään tilinpäätöksen lukemiseen ja analysointiin: mitä tilinpäätöksen luvut kertovat yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja luottokelpoisuudesta?

Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta on kirjanpidon opiskelijan perusteos. Se antaa vahvan pohjan laskentatoimen jatko-opintoihin ja asiantuntemuksen kehittämiselle työelämässä. Runsaat ratkaistut esimerkit tekstin lomassa sekä harjoitustehtävät kirjan lopussa tukevat ja syventävät opittua.

Teoksen kirjoittajat toimivat Helsingin kauppakorkeakoulussa, KTT Jarmo Leppiniemi professorina ja KTL Tapani Kykkänen lehtorina.
Lähde: Bookplus


sivun alkuun
$   £   ¥