Sijoittajan kirjasto

Takaisin kirjaston alkusivulle


Miten sijoitan pörssiosakkeisiin II

Kirjoittaja: Seppo Saario
Julkaistu: 2005
Osta Miten sijoitan pörssiosakkeisiin II Info kirjakaupasta
Pörssisijoittamisen maailma muuttuu ja kehittyy kaiken aikaa. Tällä hetkellä ajankohtaisia ovat mm. kysymykset siitä, kannattaako sijoittaa esimerkiksi Venäjälle tai Baltian maihin. Myös uusia sijoitustuotteita tulee tarjolle jatkuvasti – tulevaisuuden suosikkeja niistä lienevät henkilöstöoptiot ja indeksiosuusrahastot.

Miten sijoitan pörssiosakkeisiin II kartoittaa näiden pörssimaailman uusien tuulien lisäksi myös menestyvän sijoittamisen kultaisia oppeja. Kirjasta saa tietoa mm. siitä, miten arvopaperisalkkua voi hajauttaa, kannattaako ostaa kasvu- vai arvoyhtiöiden osakkeita, milloin pörssiosakkeiden arvo todennäköisimmin nousee ja miten osingonjaon kasvu vaikuttaa yhtiön osakkeiden arvoon.

Teos on erittäin käytännönläheinen, ja lukija saa siitä välitöntä hyötyä omiin sijoituksiinsa - tarvitseepa tietoa tuottavien sijoituskohteitten löytämiseen, tappioiden välttämiseen tai arvopaperiomistusten riskitason muuttamiseen toivottuun suuntaan. Miten sijoitan pörssiosakkeisiin –teoksen I osasta tutut "100 ikivihreää pörssivihjettä" on kirjattu myös tähän teokseen. Vihjeet on päivitetty ja tarvittaessa uusittu vastaamaan muuttuvan sijoitusmaailman tarpeita.

Kirja jakaantuu 26 itsenäiseen lukuun, jotka on mahdollista lukea missä järjestyksessä tahansa. Luvun lopussa kerrotaan siihen liittyvät internet-osoitteet.
Lähde: Bookplus


sivun alkuun
$   £   ¥