Sijoittajan kirjasto

Takaisin kirjaston alkusivulle


Optiot - Onni vai onnettomuus

Kirjoittajat: Erkki Helaniemi, Juha-Pekka Kallunki, Jaakko Niemelä
Julkaistu: 2003
Osta Optiot BookPlussasta
Johdon palkitseminen on ollut viime vuosina yleisen keskustelun kohteena. Melkein jokaisella on optioista oma mielipide. Osa kokee, että optiot sitouttavat ja motivoivat johtoa ja muuta henkilöstöä oikealla tavalla ja että optiot tulevat löytämään paikkansa suomalaisyritysten kannustinjärjestelmissä.

Optioihin on kohdistunut myös paljon kritiikkiä. Keskustelua ovat kuumentaneet esimerkiksi Yhdysvalloissa havaitut tilinpäätösten kaunistelut, kun optiojärjestelmien ajateltiin olevan osasyyllisiä miljardien dollarien kirjanpitorikkomuksiin.

Tärkein syy johdon optioiden käyttöön on niiden kannustinvaikutteisuus: optioiden avulla yrityksen johdon huomio kohdistetaan toimiin, jotka lisäävät omistaja-arvoa. Optioilla yritykseen houkutellaan uusia, päteviä osaajia - sekä johtoa että muuta henkilöstöä. Optioiden avulla johto ja avainhenkilöt saadaan myös pysymään yrityksen palveluksessa. Koska lähes kaikki pörssissä noteeratut yritykset käyttävät optioita ylimmän johdon kannustinjärjestelmänä, on sellaisen yrityksen vaikea kilpailla pätevästä yritysjohdosta, jolla ei ole optiojärjestelmiä käytössään.

Tämä kirja on mielenkiintoinen ja havainnollinen teos kaikille optioita omistaville ja niistä kiinnostuneille, ylimmälle johdolle, henkilöstö- ja hallintojohdolle sekä taloushallinnon ihmisille. Se antaa asiatietoa aiheesta, jota tulee helposti tarkasteltua tunnepohjalta. Kirjassa kerrotaan, mistä optioissa on pohjimmiltaan kysymys, miksi niitä käytetään ja mitkä ovat niiden heikkoudet ja vahvuudet johdon ja muun henkilöstön kannustajana ja sitouttajana.

Viime aikoina myös keskustelu optioiden kirjaamisesta kuluksi ja pääomasijoitukseksi on voimistunut. Kirjassa käsitellään kattavasti optioiden kirjanpitoa ja vaikutusta tilinpäätöksessä: Miten optioiden kirjanpidollinen käsittely tulee muuttumaan IAS/IFRS-raportointiin siirtymisen myötä? Entä mitkä ovat optioiden arvostusperiaatteet?
Lähde: Bookplus


sivun alkuun
$   £   ¥