Sijoittajan kirjasto

Takaisin kirjaston alkusivulle


Tilinpäätöksen tulkinta

Kirjoittajat: Jarmo Leppiniemi, Raili Leppiniemi
Julkaistu: 2000
Osta Tilinpäätöksen tulkinta Info kirjakaupasta
Tilinpäätös nähdään sekä viestinä yritykselle itselleen että sen viestinä ulkopuolisille tahoille. Vasta näiden eri tahojen ajattelutapojen yhdenmukaisuus takaa tilinpäätöksen kirjoittajan ja lukijan kommunikoinnin onnistumisen.

Minkälaisia kysymyksiä tilinpäätöstä tarkasteltaessa tulisi esittää ja minkälaisia vastauksia kysymyksiin voidaan saada?

Kirjassa korostetaan suoraan tilinpäätöksestä saatavien tietojen roolia käymällä läpi tuloslaskelmasta ja taseesta luettavia seikkoja – sekä lukijan että laatijan näkökulmasta. Teoksessa käsitellään myös erilaisia tunnuslukuja painottaen niiden tulkintaa sekä ajankohtaisia erityiskysymyksiä, kuten konkurssin ennakointia, yrityksen arvon määrittämistä, markkinaperusteisia tunnuslukuja ja henkilöstöraportointia.

Tilinpäätöksen tulkinta todistaa, että tilinpäätökset eivät ole samanlaisia, vaan niistä on löydettävissä omintakeisia ratkaisuja, mielipiteen ilmaisuja, oivalluksia ja vuodatuksiakin.
Lähde: Bookplus


sivun alkuun
$   £   ¥