Sijoitusrahastot

Rahastotietoa ja -vertailua

Sijoitusrahastojen tieto- ja välityspalveluja sekä puolueetonta luokittelua. Mukana myös analyysejä ja edunvalvontaa.
* Takaisin Rahastot-etusivulle *
Rahastotietoa ja -vertailua
Indeksiosuusrahastot (ETF)
Rahastoyhtiöt
Finanssivalvonta - Sijoitusrahastot uusi
Finanssivalvonnan tietopaketti siitä mitä sijoitusrahastot ovat, miten ne eroavat toisistaan niin rakenteen, kulujen kuin riskin osalta.

Morningstar
Puolueeton rahastojen luokittelija

Rahastoraportti
Tunnin välein päivittyvät rahastojen arvot, uutisia rahastomarkkinoilta ym. Ilmainen palvelu.

Sijoitusrahasto-opas 2015 uusi
Pörssisäätiön julkaisemassa Sijoitusrahasto-oppaassa esitellään eri rahastotyypit ja kuvataan niiden riskejä ja mahdollisuuksia. Lisäksi tuodaan esille seikkoja, joihin rahastosäästäjän on syytä kiinnittää huomiota valitessaan rahastoa.

Sijoitusrahastot.org
Sijoitusrahastot.org pyrkii antamaan ajantasalla olevaa tietoa sijoittamisesta, rahastoista, osakkeista, kullasta ja hopeasta sekä sijoittajan verotuksesta ja muista sijoittajalle tärkeistä asioista

Sijoitustutkimus - Rahastoraportti
Sijoitustutkimus tuottaa kuukausittain Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen julkaiseman Rahastoraportin, joka on maamme johtava sijoitusrahastoja vertaileva analyysi

Suomen Pankki - Sijoitusrahastot uusi
Suomen Pankin Sijoitusrahastosivut. Tilastotietoja, listaus Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista, vuosikatsaus ym

sivun alkuun$   £   ¥