1. Mitä osakesijoittaminen tarkoittaa?

Sijoitusoppaan etusivulle

Osake on osa yritystä. Jos yrityksellä on miljoona osaketta ja sinä omistat niistä sata, omistat silloin yhden kymmenestuhannesosan kaikesta siitä omaisuudesta, mitä yrityksellä on.

Jos käy oikein huonosti ja yritys ajautuu konkurssiin, et joudu kuitenkaan velkojen maksumieheksi. Sijoituksen riski rajoittuu sijoittamaasi pääomaan; osakkeen arvo voi ääritapauksessa laskea nollaan.

Osakkeen hyvä puoli on se, että osake antaa oikeuden saada osinkoa keväisin. Voittoa tekevät pörssiyhtiöt jakavat tyypillisesti 40-80 prosenttia edellisvuoden tuloksestaan osinkoina omistajille.

Osakesijoittaminen eli pörssisijoittaminen on sijoittamista pörssissä noteerattuihin yhtiöihin. Pörssi on sähköinen markkinapaikka, jossa osakkeilla käydään kauppaa päivittäin. Mitä isompi yhtiö, sitä vilkkaampaa on kaupankäynti. Suurin osa pörssikaupasta käydään ammattilaisten välillä.

Juuri kaupankäyntimahdollisuus tarjoaa pörssiyhtiön omistajalle edun verrattuna listaamattoman yhtiön omistajaan. Sijoittaja voi luopua osakkeesta milloin tahansa markkinahintaan. Haittapuolena on puolestaan listayhtiöiden korkeampi osinkoverotus.

Koska osakkeilla käydään paljon kauppaa, osakesijoittamiseen on kehittynyt lukuisia erilaisia sijoitusstrategioita. Näitä ovat muun muassa: osta ja pidä; tee päiväkauppaa; osta syksyllä, myy keväällä; osta yritystä, älä osaketta; tutki kurssikäyrien muotoja; tutki yhtiöiden tunnuslukuja; käytä eri strategioiden yhdistelmiä.

Strategioita on periaatteessa melkein yhtä paljon kuin sijoittajiakin. Se, mikä sopii yhdelle, ei välttämättä sovi toiselle.

Miksi pörssi on olemassa?

Pörssi tarjoaa sijoittajan näkökulmasta varteenotettavan sijoitus- ja hajautusvaihtoehdon esimerkiksi korko- ja kiinteistösijoitusten rinnalle.

Toisaalta pörssiyhtiön on helpompi kerätä rahaa sijoittajilta, kun sijoittajat voivat sujuvasti myydä osakkeensa myöhemmin toisille sijoittajille pörssin kautta. Pörssiosake on niin sanotusti likvidi eli helposti vaihdettava.

Edellä kuvattua pörssiyhtiön "rahankeruuta" kutsutaan osakeanniksi. Normaalisti pörssikauppa ei vaikuta ostettavan/myytävän yhtiön talouteen, vaan raha liikkuu ainoastaan sijoittajien välillä.

Henri Elo, joulukuu 2008

<== Sisällys         Luku 2 ==>
sivun alkuun


$   £   ¥

Löydä helmet - vältä kuplat!

Löydä Helmet - vältä kuplat!

80+ päivässä osakesijoittajaksi