3. Millainen sijoitusstrategia sopii aloittelevalle osakesijoittajalle?

Sijoitusoppaan etusivulle

On kiintoisaa ja helppoa pohdiskella strategiaa paperilla, mutta vaikeampi toteuttaa sitä menestyksekkäästi käytännön osakemarkkinoilla.

Tämä johtuu kahdesta asiasta: sijoittajat kilpailevat toistensa kanssa etsiessään parasta tuottoa ja "ilmaiset lounaat" katoavat salamannopeasti. Jos esimerkiksi yritys julkaisee hyvän tulosuutisen, kurssi nousee yleensä heti uutisen jälkeen. Koska ammattisijoittajat seuraavat tarkemmin suuryhtiöitä, niiden kurssit reagoivat vielä nopeammin kuin pienten yhtiöiden.

Aloittelevan sijoittajan on vaikea kilpailla nopeudessa jatkuvasti markkinoita seuraavien ammattilaisten kanssa. Siksi aloittelijalle voi sopia passiivinen sijoitusstrategia, jossa osakekauppoja tehdään vain silloin tällöin.

Passiivista "osta ja pidä" -strategiaa voitollisiin yhtiöihin puoltaa se, että tällöin sijoittaja on koko ajan mukana "bisneksen kyydissä". Jos yhtiö tekee voittoa, se palautuu yleensä ennen pitkää omistajalle - osinkoina ja/tai arvonnousuna.

Sitä kauemmin palautumiseen menee, mitä korkeamman hinnan suhteessa tulevaan osakekohtaiseen tuloskehitykseen sijoittaja on osakkeesta maksanut. Jos osakkeesta maksetaan paljon suhteessa nykytulokseen, tuloksen tulisi kasvaa vastaisuudessa kovemmin kuin sellaisen yhtiön tuloksen, jonka hinta on matalampi.

Yrityksen liiketoimintaa seuraavan sijoittajan keskeinen tunnusluku on juuri P/E-luku, joka ilmaisee osakkeen hinnan ja yhtiön voiton välisen suhteen. P/E voidaan laskea esimerkiksi jakamalla nykykurssi viimeisen 12 kuukauden osakekohtaisella tuloksella.

Jos P/E-luku on 10 ja tuloksen arvioidaan säilyvän tulevina vuosina ennallaan, yritys tulee tekemään tulosta eli uutta varallisuutta seuraavien 10 vuoden aikana nykyisen markkina-arvonsa (osakekurssinsa) verran. Tuskin huono sijoitus.

Passiivista strategiavalintaa tukee myös se, että tällöin säästetään kaupankäyntikuluja ja usein myös veroja. Jos voittoja ei realisoida myynnin muodossa joka osakkeesta joka vuosi, tällöin sijoittaja saa ikään kuin arvonnousun verran korotonta verovelkaa. Tämä laskennallinen verovelka voi poikia uutta tuottoa vanhan pääoman rinnalla.

Kokosin kirjaan "Löydä helmet - vältä kuplat" (s. 117) yksinkertaisia pitkän tähtäimen harrastelijasijoittajan muistisääntöjä, tässä niistä keskeisimpiä:

  1. Kokoa salkkuusi vähitellen 10 voittoa tekevää, joista suurin osa on jakanut säännöllistä osinkoa.
  2. Valitse eri alojen erikokoisia yhtiöitä, joilla osalla on liiketoimintaa myös Suomen ja Euroopan ulkopuolella.
  3. Poimi pitkän ajan salkkuun vain yhtiöitä, jotka tunnet ja joiden arvioit tekevän 10 vuodessa vähintään nykykurssin verran tulosta.
  4. Valitse myös 1-3 pientä tai keskikokoista kasvuyhtiötä, joiden uskot 5-kertaistavan liikevaihtonsa seuraavien 10 vuoden aikana.
  5. Pidä huoli siitä, että salkun keskimääräinen P/E-luku säilyy tasolla 10-20, ja että osinkotuotto on vähintään 3 prosenttia salkun arvosta.
  6. Älä rakenna salkkuasi pelkkien suhdanneyhtiöiden varaan, vaikka saisit P/E-luvun siten alhaisemmaksi.

Henri Elo, joulukuu 2008

<== Luku 2         Luku 4 ==>
sivun alkuun


$   £   ¥

Löydä helmet - vältä kuplat!

Löydä Helmet - vältä kuplat!

80+ päivässä osakesijoittajaksi