Kotitalousvähennys

Verovelvollinen saa osittain vähentää veroista kotona teetetyn työn kustannukset kotitalousvähennyksenä. Kotitalousvähennys ei ole nimestään huolimatta kotitalouskohtainen, vaan henkilökohtainen vähennys. Siten esimerkiksi puolisoista vähennyksen voi saada kumpikin erikseen, jos heillä on riittävästi vähennyskelpoisia kustannuksia. (Verohallinto)

Otan mielelläni vastaan kommentteja, kritiikkiä ja ehdotuksia tästä osiosta, ota yhteyttä vaikka palautelomakkeella.

Verotus 2013 etusivulle

Kotitalousvähennyksen muutokset vuonna 2013

Uutena asiana kotitalousvähennykseen tulee oikeus vähentää myös ulkomaiselle yritykselle ulkomailla tehdystä työstä maksamansa työkorvauksen. Edellytyksenä tähän on, että ulkomainen yritys on merkitty Suomen ennakkoperintärekisteriin tai oman maansa vastaavaan rekisteriin. Päätöksen taustalla on EU-lait, joiden mukaan verotuksessa ei saa suosia suomalaisia yrityksiä muiden EU- ja ETA-maiden yrityksiin verrattuna. Muutos tulee voimaan taannehtivasti, eli vuodesta 2007 lähtien.

Kotitalousvähennyksen suuruus on enintään 2000 euroa. Vähennys tehdään maksettavasta verosta ja sen suuruus on henkilökohtainen, ei talouskohtainen. Vähennystä myönnetään vain siltä osin kuin sen määrä ylittää 100 euroa.

Artikkeli julkaistu 20.1.2013
Lähteinä käytetty:
Verohallinto
Veronmaksajain Keskusliitto ry
Wikipediasivun alkuun


$   £   ¥