Sijoittaminen binäärioptioihin

Sijoittaminen mielletään yleensä pitkän aikavälin menetelmäksi, jossa harkintaan ja hyvään vainuun panostetaan huolella. Sijoittamista voi kuitenkin tehdä sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä -pitkän kaavan sijoittaminen onkin yleensä vakaampaa ja vähemmän riskialtista kuin lyhytaikainen sijoitus.

Lyhyen tähtäimen sijoittamista ei aina edes mielletä sijoittamiseksi, vaan jopa uhkapelaamiseksi. Riski tappiolle on suurempi kuin pitkäaikaisessa sijoittamisessa, mutta nopeasti saatavat tuotot voivat olla tuntuvampia.

Binäärioptiokauppa ja binäärioptiosijoitus ovat yleistyneet nopeasti sitten vuoden 2009. Binäärioptiosijoitus on lyhyen aikavälin sijoituskohde -sanan painavimmassa merkityksessä.

Mitä ovat binäärioptiot?

Binäärioptiot ovat lyhykäisyydessään ennusteita valuutan, indeksin, osakkeen tai hyödykkeen arvonmuutoksista tietyn aikavälin sisällä. Sijoittajan tehtäväksi jää yrittää miettiä, nouseeko vai laskeeko kohteen arvo tietyn ajan sisällä. Lopputuloksena on kaksi vaihtoehtoa; ennustus joko käy toteen tai jää toteutumatta.

Binäärioptiot ovat kuin kasinoiden hedelmäpelien tuplausmahdollisuus; joko teet voittoa, otat sijoittamasi rahan takaisin tai häviät kaiken. Binäärioptiot tunnetaankin myös nimellä "Kaikki tai ei mitään -optiot", mikä on osuva nimitys. Vaikka nimi saattaa kuulostaa torjuvalta, ovat binäärioptiot kuitenkin yksinkertainen sijoituskohde jopa aloittelijalle, kunhan perusteista on otettu selvää. Kun sijoittajalla on heti tiedossaan olemassa olevat riskit ja mahdollisen häviön hinta, voi sijoittaja jo alussa määritellä sen kuinka paljon hänellä on valmius hävitä mahdollisen tappion tullessa.

Miten binäärioptioihin sijoittaminen toimii?

Binäärioptiosijoituksessa on kaksi toimintoa, "Call" ja "Put". Kun kohteen arvo nousee suhteessa siihen hetkeen, jolloin sopimus solmittiin, on "Call" sijoittajalle voitollinen. Kun kohteen arvo laskee suhteessa sopimushetken hintaan, on "Put" taasen voitollinen vaihtoehto. Jos kohteen arvo on sopimuksen päätyttyä sama kuin sopimuksen tekohetkellä, palautuu alkuperäinen sijoitussumma takaisin sijoittajalle.

Esimerkkinä voidaan käyttää tilannetta, jossa henkilö A on tehnyt sijoituksen euron kurssiin käyttämällä vaihtoehtoa "Call". Henkilö B on tehnyt täsmälleen saman sijoituksen, mutta käyttänyt vaihtoehtoa "Put". Sopimusajaksi on sovittu viikko. Viikon jälkeen euron kurssi on hieman laskenut, joten henkilö A menettää sijoituksensa, kun taas henkilö B teki voittoa.

Binäärioptiot vs muut sijoituskohteet

Vertailussa muihin sijoitusmuotoihin binäärioptiot voivat olla nopeampia sekä paremmin saavutettavissa olevia sijoitusvaihtoehtoja. Verrattaessa binäärioptioita esimerkiksi valuutta- tai osakesijoittamiseen binäärioptioiden hyvät puolet nousevat vahvimmin esille. Muissa sijoitusmuodoissa mukaan astuvat usein ylimääräiset kulut, jotka pahimmillaan syövät sijoituksista saaduista voitoista isonkin summan. Binäärioptioiden voittomahdollisuuksia voidaan kuitenkin verrata hyvin suosituiksi nousseiden netticasinoiden voittomahdollisuuksiin.

Toinen iso ja merkittävä ero muihin sijoitusmuotoihin on alkupääoman suuruus; binäärioptioihin sijoitettaessa alkuun pääsee hyvin jo 100 euron pääomalla. Lisäksi aloittelijan kynnystä madaltaa mahdollisuus sijoittaa pienillä summilla, jolloin riskit ovat vastaavasti pienemmät.

Vaikka binäärioptioita kuvataan lyhyen tähtäimen sijoitukseksi, niin sijoittajan kannalta hyödyllistä on kuitenkin opetella katsomaan tilannetta pidemmälle. Vaikka tietyn kohteen kurssi olisi juuri nyt nousussa, onko se sitä vielä myöhemmin? Kohteiden arvot saattavat vaihdella rajustikin nousun ja laskun välillä, joten sijoittajalta vaaditaan tässäkin tapauksessa tietyn tuntuman opettelua ja vaiston kehittämistä.

Artikkeli julkaistu
9.4.2014

sivun alkuun


$   £   ¥